Surahammar Fido famnar

AVE SVARET

kasta hjelpen

kasta tvistens röst

så rum finner jordens röst

kasta Guds röst

så jorden hör hans famn

kasta hjelpen i allvar

så jorden finner svaret

kasta Guds famn

så finner svaret svaret

viljan är handens svar

kommande rum ska du se sinnet svara solen

du Jesus famnar i rum

så rör du din röst

jaa

Jesus är i vis famn

Guds rum vid namnet

 

-skriva senare idag på datorn

gömmer rum sommar

gömmer vis röst

hör så du ska be jorden

finna skolans svar

Guds svar

sinnets svar

i kommande hjelp Gud rör svaret

öm är du i rum

följ så din röst

så rör du tonen

minnets svar är tonen

Gud är domen i livet

Ave

Ave

Ave

vis rum