Surahammar Fido famnar

 

före

ventar kind

 

före

svarar kall

 

jaa

 

före

följer sommar

 

kasta hjelp

över istorias tinder

 

gammal

enter jord

 

jaa

 

vi hör

Ave Guds famn