Surahammar Fido famnar

Ave

be

hjelphals

Ave

se

veldig band

bend

sinnet

jorden sönder

tender jord

sender band

himmel är ton

 

namnet sestav

fester famn

elden

bönar

hjelp

jordisk vinter

hjelp rum vi hör

hjelp rum

alla alla alla

visar given famn

Gud rummet fester

jaa

Ave rum

Ave rum

Ave rum

Gud sender tinder

Gud sender inter

jaa

visa vår famn

umbäranden Gud fester,,,se lamm,,,se din sommar,,,hjelp Gud tinder svara

 

verlden ser

verlden famnar

verlden finner

tyst famn rustar god famn

gest är himmelssvar

ljum är svaret

himmelsgod sinne

visar vester synd

sender då salvan

ja

rummet är vis

vis är tiden

din gamla ande giver Fursten sol

Gud säger

öster är Guds sav

Gud säger

gå vi hör din salva

Gud säger

var viljans sav

Gud visar

du hör havet