Surahammar Fido famnar

fantasins namn är jaget   ( vam = ton) 

öva

var sin rad

 

var så

pandera

 

omen lever

 

famnen

är vam

 

tvivel ekar

svara

hur reser jag?

 

en mantel ekar

var en fin jag