Surahammar Fido famnar

venta facit som heaven öm rör                       4/4

hjelpen famnar vis rum

föss solen i din rum

jaa

visa din rusta för jorden

-hjälp vid skrivandet av texten

kempande röst hör allvar,,,se så famnar din sinne,,,minnets röst i kommande dag kempar för ton,,,Ave jordens svar,,,kend minns visan

Jess är hjelpen vid rusta,,,så famnar rum

vi svarar:hjelp verlden famna,,,svara famnen visar Jisus famn,,,Gud famnar dagen,,,Jesus finner namnet,,,du faller i halvans rum,,,Ave vi rör,,,santa ska kinden senda till jorden som är mörker,,,venta vår hjelp,,,Gud famnar rum,,,visa din allvar så ser jaget Afe sinnet

visa du din minne

visa du jorden famn

Ave rusta solen

Jesus är viljans namn - visa din allvar

minns sendaren i rum,,,havets ave sol

6/4

vi svarar dig:

din väg nera svarar solen

svaret rör din svar

jorden sender öm famn

som finner vis hjelp

kommande jordiska svar visar din sinne

jorden ska följa vis rum

Ave Emanuels tenda dag

viljans svar famnar

öm fall finner vi i skolan

-tog bort namnet på datingsajten

besta domen rörde hjelpen,,,föss rum vid din goda ram,,,vi Jesus hör rum som svarar kellare,,,så föss du din sav

be du fösser given allvar

visa jorden din rum

-hur? bäst?  datorn?

jaa så svarar du vis rum

ok! 

må 8/4

läste tidigare texter-mycket till mig personligen,,,vad skriva på datorn?

föss svaret

allvar vi kenner famna

visa kinden i god famn

handen feller rusta vis allvar

du famnar svaret

kindens svar

jordens famn

Guds gift vid rum

Ave handen

ris skelver i god visa

ameno santas sinneskind ska famna fem i namnet

-skriva det här svaret? Simon?

Simon sender: tend rum i namnet

-skriver det här ovanför?

skelver du! !

frågar bara vad som är bäst

se din famn elden sender till tinder i jord

sommar minns vis hjelp

-tacksam!

amigo: rör sommar

           visa jorden kind

Kavisto lemnar namnet

du är famnen före solen