Surahammar Fido famnar

kenn

savens ton

vi nera kenner

 

samtal :

något förbereda?

hést ska visa jord för vis hjelp,,,kommande aska hjelper vis,,,sendaren menniskor himmel manar,,,besta handen himmel hör,,,Fadern tinder hjelper,,,god hand allvar hjelper,,,Guds ton famnen var,,,be vi hör istorias tinder,,,Gud nera hjelper sinnet,,,

snöar o blåser storm 19.45

jorden hör god hjelp,,,havet sender sommar,,,se,,,istoria hender sender sinnets sol,,,

hjelp Gud se

Gud var viljan

mellan given allvar och sol ser Gud verlden

ja

given famn ventar se

tend din hjelp

verldens allvar

giver sav

kall hjelper jord

domen elden sender

jaa

Gud Fader  famnen svarar

kasta jord

göm synd

kall hender

giver sinnet

Gud tuman nera verlden hjelper

home himmel ser rum

hjelp himmel se  sommar

vad händer?

jordens istoria öm hjelp sender,,,din hand famnen rör,,,Fadern istoria hjelper,,,band hör istoria,,,Gud hör jord

be Gud tender din namn

så ser Gud din namn

gör så verlden nåd

sender min tysta sinne

hjelp god röst se ton

min hjelp ska höra sol

din salva ska visa tiden

jaa

rör viljan så svarar sommar

viljan ? förklara?

viljan elden sender

du ska kenna sommar

viljan till vad?

till kasta rum för allvar

du helsar gift (gåvan) i sellskap

visa sommar i ton

himmel kan höra din svar

så rör du rum

hjälp rätta!

Gud gammal namn sender till din sav

du ska gå före sonen

där ventar du svara famn

var given famn