Surahammar Fido famnar

sommar

velsignar kiss

 

Guds linda

viljans väg

Guds famn

svarar rum

kellans famn

giver Guds lamm

fallets svar

rösten summan svarar

en allvar

fem svarar

en väg

fem sender

allvarsvägen vid hjelpen

var dimmans svar i rosens hand

anden rör din väg

bind Guds famn i rum

vi hör du ska svara eldens nemnares halva som fösser Guds kellas famn

visa jorden du famnar

visa rum du finner hjelpen

visa Guds hand allvar i verlden

allvar binder minnet

varje gammal band famnar rum som fösser kellan