Surahammar Fido famnar

jentan sellskap kenner,,,visa lindan som Gud bad,,,hjelp ventar,,,du finner vår svar,,,veldig ljum istoria valde vester röra,,,masten giver Vursten rum,,,(kokhet nu),,,jaaa,skrattar,,,du vi nera,,,jaaa,,,ler,,,halsen jentan sellskap är,,,halsen viljan svarar,,,din minne elskar given famn,,,be,,,vi ser Guds famn,,,

Anden, hjälp definiera fria viljan ?

yes veldig santa visar så

giv din hela lest till din visa

du finner då din sinne

som finner verldens val

då visar du din fria svar i din vester rum

nemner jagets rum

vi ser

fri är est i sommar

Gud , hjälp definiera fria viljan?

ha steg som enter viljan

då vill rummet visa du valde så

något förmedla till världen ?

där ger Gud tvag

ja lest visar du

vi hör din malva vester selver

ja,orkar snart inte mer

hjelp veldig eldstad rum du rör

jag får hjälp ,ja, men allt annat runt mig hopar ihop sig - kontrolleras -maktlös  när man inte orkar hjälpa och vill-och är på den här

ön

vi svarar : du ska visa ramen som kenner

nu står din band vid rummet

visa för alla minnet ser

ja,hjälp då så jag orkar !

jentan selver i svaret

ont i bröst,högt blodtryck,inte sova,sen hjälpa andra,de mina långt borta,,,hela jag gråter,,,hela jag

havet visar ju du elden ventar

här ? på jorden ?

ja, på rum

navel ventar hjelpa vester svar

vi ser

vi fester

valet veldig vi nera rör,,,menniskor vester sellskap hjelper,,,

ja ,finns flera

Guds sendares jenta,,,menniskor hjelper du famna,,,giv så verlden minnet av Guds famn,,,ja,,,ris elden manar,,,sender Aves pant,,,Gud istoria kastar över verlden,,,salvan man gömmer,,,

,,,råd mötet på jobbet?

giv dust tvag

Gud säger väl till? nu får det vara nog!?

Fadern hjelper famn

band hör sinnet,,,ljum finner mast,,,est var havets son

ja

rummet rör aska i rum

träffas vi när jag dör?

ja

ja

ja

ja så vi ser famn

Gud valde

och jag er........

ja då visar vi svaret

törst elskar