Surahammar Fido famnar

 

så fem

så fem

eldens hand ska famna

minnets svar

himmelsrum famnar din väg

himmelsrum finner Jesus eld

ventilen aska sender 

summans hender elskar solen i famnen

-skriva ? eller?

allvar skapar svaret

skriv du

nådens kella allvar faller i svaret

Guds vägar fem ser Jesus svar

så skriv du min väns röst

skriv famnen ser röst som ventar hjelpa jorden sin fina rum

Guds hav ska ta minnet av,,,,,,

Guds rum famnar verlden

skriv

dagen famnar eld före kend röst sender minnet av Jesus som famnar ave famn

du bistå havet

du finner röst

Jesus är famn

-skriva? intressera fler?

veldig enad rum hör fellande hand tenda din svar: himmel famnar ave famn

ha stig som visar domen för vis svar

Guds famn i rum

-om er?

så havet vill röra din väg

summans vilja hjelper rum som ventar Guds svar

kenner du vis hand i jorden

kenner du solens famn

kenner du jordisk hand följa Jesus svar

visa jorden allvar så följer rum din visa svar

Guds rum fem är i svaret