Surahammar Fido famnar

- skriva om det här,om viljan,mönster,rosen ?

fem ska skriva om jordens hav

se allvar är sendaren

jaa

se jorden rör vi i nådens rum

domen är viljan i skolan

vi är svaret

famnen vi sender till rum

Gud handen elskar hjelpa

hör så visan i nådens fina Ave

se jorden Ave god vis röst

rör vis allvar

se god famn

Jesus lammet hör senda famn

rum är Jesus i skolans fina namn

havet är hjelp

så famnar Gud rum vi svarar