Surahammar Fido famnar

                                                  given famn

                                                  lindar hjelpen

i tonen

i namnet

svarar jorden rum

 

föss

sommar

föss rum

havet lindar hjelp

 

kall

ser över svaret

 

fem

visar gift

(gift=g ,som i gul)

 

-råd idag?

var himmel hjelp,,,så hör vi tinder,,,

-ja!   göra?

be famnen famnar

visa vi famnar

du ska fössa räls i allvar

-skriva på datorn?    når fler

Gud hör ventans famn visa tinder då jorden feller rullande jemmer

kommande visa ska famna allvar i kend vis famn

hör vi helsar solen i verlden

se han är vid tinder i hjelpen

en tham före famnar

havets famn ventar rullande tvist

söm är hjelpen i ovanrum

hör du ventar Guds visa hjelp

hör vis famn ge Gud famn

menniskor är vid jordens mörker

Guds famn följer vis svar

en tham är viljan i tonen,,,en tham är vi i lundens val

venta du famnar Ave himmel vid din svar

est är himmelshjelp

be

Gud svarar din namn

minnets famn är saven i verlden

hemma sender vi Jesus rum så följer du god famn

fredag 15/3

promenera-måla-skriva på datorn?

hemma est följer jag,,,se svaret som är vid nera famn,,,se din minne skapar du,,,jaa,,,Jesus hör din svar så föss du din famn i Ave sol

-datorn? till alla idag?

jaa,,,så hör jorden vis,,,skriv:lömsk söm är i sönderkella,,,till alla:se verldens famn

-så?? rakt på sak?

skriv: fem ventar hjelp av Gud som visar Jesus i ramen

-lite svårt förstå ibland,men litar !

besta rummet hör din jord

svara famnen i allvar

-obehagliga meddelanden på datorn kommer upp ibland !!vad gör jag??? blir vansinnig !!!!runda ord och horor erbjuds mm blir kränkt ! ledsen ! jag är ingen moralkärring,men här,,,!!!!

föss  föss  föss  vi sender föll

-hur fössa allvar?? när jag ska fössa kinden !!!!!!!!!

hemnd hör

jaaaaa ,,,låta det vara?

nej ,,, vi följer vägen