Surahammar Fido famnar

innan fallets rum

ska du röra din vilja till sinnets svar

Guds famn ska visa hjelpen i namnet

-försöker redan nu!

följ din svar som enar jorden famn

se din famn sender svaret till Guds rum i hender

venta allvar i famnen

så Jesus kan famna din rum

-svaret nu?

ena din hjelp vid Faderns sendares jag

bindande svar enar jag

så du visar din sendare i hjelp

-Gud hjälper mig?  Jesus hjälper mig?

jaa se du sender namnet

bistå norets namn

bistå namnets tista väg

bistå jagets fina rum

allvar elskar namnet

handens rum enas senare

så vill din väg tenda

-snart?

jaa din nesta väg vill famna jordens namne

så venta du viljan för sendaren

-rätt nu?   vägen?

jaa vi famnar

verldens gamla jag ska svara himmelsrum så du sender vis rum

domen allvar finner hjelpa

över famnen ser du namnet jordisk famn

som elskar famnen

jaa du nesta rum över svaret ska famna ros i mast

så rör jorden jordisk svar

Gud finner din ton som elskar famn

jorden faller i tyst väg

så rummet famnar famn

 

Ave Mast i jord

Ave du svarar kellan

Ave i dagen

Mester Jesus är i allvar

som du sender

Guds famn famnar

jag est famn elskar

Ave domens hjelp

jaa hjelpen elden rör,,,istoria rör svaret,,,istoria enar famn,,,du svarar istoria,,,jag malva famnar,,,jag jorden svarar,,,jag ser domen,,,jag kenner svaret,,,visar verlden svaret,,,fall finner sol i famn,,,du elskar vis famn,,,du allvar famnar,,,allvar vi ska tenda,,,din famn famnar ovan jordisk kella,,,följ vis allvar,,,se tonen famna,,,din väg nera svaret,,,vis sender din famn,,,Gud enar vis famn,,,Gud enter jordens rum,,,du hör famnen,,,tend din famn,,,visa jorden sommar,,,allvar enar god famn,,,finner sendaren i verlden,,,elden ska svara : famn,,,finner jordens rum i verldens kella,,,god allvar är du i jorden

ave ros

ave famn

ave ton i din allvar

se jordens famn röra skolan,,,se jordens rum finna svaret

Gud famnar ros,,,Gud finner god famn,,,jordens svar famnar,,,veldig svar finner du svara hjelpen,,,din famn är svaret,,,se hjelpen är jordens visa goda famnar

-svaret?   Gud är famn?!

jaa Gud är din svar

eldens famn i jord

Gud är lov i svaret

Gud är vis i hjelpen

viljan är vis i din famn

havets allvar är svaret

jaa

din väg hör vi svara

sol är nådens svar

Gud allvar vill röra sinnets svar

så du finner jordisk famn

allvar är din famn

visa svaret i famnen

-skriva?  samtalen?

jaa

skriv du vis svar

skriv du svaret om famnen

så lindan kan röra sinnet

Guds svar som vi ska tenda

jaa

Guds rum som vi ska röra

allvar finner famnen

din väg är din hjelp

Guds rum är jordens famn

allvar är sent

se din allvar visar vi Jesus

som kan röra din malva

allvarets famn i rosens svar

allvar Jesus famnar

-var ska jag vara?

i svaret som jag rör

i viljan som jag finner

i nera fall som halvan rör

där ska du röra din svar

i veldets kella

-händer närmast?

Gud visar dig

nera elskar havet vis famn

nera är svaret så du kan röra skolan

Gud ser

eld rör

vis famnar

jordisk rum famnar

listan är rusta famnen i svaret