Surahammar Fido famnar

råd i min dag?

där svarar minnet Gud gjorde

tom hjälp elskar tvivel

råd i mitt förhållande till er? hur fortsätta? vad göra?

namnet vi lemnar svar...se då famnar jorden...se då livet jorden listar...se du helsar svaret...se vi visar svek...se elden svarar jon...se Fadern var bind...du malva helsar gåvan...velsigna geldenär som hör visans tid...

hur göra nå fler?  råd?

tvista helsar så...sönderjord kenner sinnet...

svara så:göm hela sinnets velde

Gud faller så ventans visa

Amen är livet för tusen gåvor

hender ser val

sök så svek i sönder

malva havet ser jordens velsignade ram

testa kend jagsöm...där ser svaret jordens tid...balansera kend val,sök så val han ser

vad är valet nu?

när du ser vam (ton) så elden svarar - svek är sönder

kend är famnens son havet visar...ljum lemnar famn...där sveper tvag i svaret...gammal hand visar...du verldens vintertvag...min jag är sent för sonens vara...henderna nekar hellsöm...havet giver jorden livets fågel...se havets val helsar...Gud valde sommarfamn...halvan vi elskar...domen aska velsignar...menniskor helsar vi är svaret...sveper veldets jon...hör dom...vi verlden rör

svårt förstå exakt hur det fungerar över hela jorden, men gör mitt bästa

du hender sveper...din jord veldet kan finna...handen gör sommar

ja,här i det lilla , men krig och oro över hela jorden,,,förstår inte hur allt ska sammanfogas

du över jorden himmelssvar

du var svek söndersöm

där svarade du pant

geldenär faller humans val

Gud svarade din jag

han svarade söm

...därför så mycket hänt, varit med om?

därför ser du tvagallvar

sommar kan valet se

du hör livets dom

när Gud Ave kan göra

min jord visar tiden - där feller valaska

tvivel pina finner

där fem famnen gör