Surahammar Fido famnar

Jesus visar dig din väg så visar du din svar

allvar i din svar

jaa Jesus fösser din sendare så du vill famna verlden

Jesus visar dig domen i din hjelp

Guds svar ska komma senda din allvar

så visa du din hjelp

-när?  hur?  mer?

visa du eld som havet rör i domen

Guds jag är vis väg

Guds rum är vid jorden

minnets famn visa du svaret

bistå allvar

-vad händer med jorden?

eld ska velsigna rum

-fortsätter som vanligt? idag bara ekonomisk girighet i precis allt !

öm svarar:

jag visar du rör vis famn

se du finner god rum

bistå bandet

bistå svaret

elska din fina visa svar

jag är Guds visa rum

viljan finner famnen - du ser din svar

Gud hemma rör vis svar

jaa  du sender namnet Guds svar för band i hjelp

lindans svar ska jag hjelpa

du ser svaret

elden rör din väg

bindande jag är över dig

nera vi ser famnen

velsigna din väg

Jesus sender din famn

Guds väg för vis rum

se din hjelp rör god svar

bistå din sendare vid hjelpen

min svar är nådens kella

din väg visar domen

din väg ser svaret

domens svar fösser svaret

 

vid en rum nera jag helsar dig hjelpen

du minns din famn

din vägs ton ser du ska tenda minnet vid vägen

du bistår min famn

se svaret

se skolan

domens svar som finner jorden

Gud sender domen vid svaret där du sender hjelpen

ena du din velsignade jag som vi ser vid rum

domen ventar du vid kellans svar

eldens röst Jesus kan visa dig domens allvar vid god famn

be du rör jordens svar

god vis väg

Gud är i famnen

du är vid allvar

bistå vis rums sendare

fem innan du ska röra tonen

så öm famnar din allvar

jaa  Jesus är vid din famn,,,se han famnar din rum,,,Jesus ser du ska tenda famnen,,,följet är ovan din svar,,,jorden allvar ska tyst kenna fem i namnet

visa Gud anden ser kellans visa svar

visa du viljan till rusta famn

valets röst visar du i din rum

samtal natt :-får hjärtklappning,svårt andas !  vad händer?

vi ska visa dig kellans rum

så du ska se allvar

Jesus ska h-s sönder röra

bistå vis famn

Gud tvager

din värld ska hemma hjelpa famnen

-andas,,,

hendelser hjelper velsignad allvar

-med!  oro!

Guds tinder vid svaret

Gud ser h-s som ska lemna verldens rum

öm är du som hör svaret

fem heaven velsignar

-skriva det här?

du ser svaret: elden ska famna jorden

Gud sender dig tend rum vid solens svar

allvar innan jaget famnar världen

skriv : aska ska festa rum som hjelper svaret famn