Surahammar Fido famnar

MINNET ÄR TIDEN   -   VILJAN ÄR SOMMAR

 

Gud säger: vänta ventans svar

gammal helsar: gör din sommar före

du skapar svaret:  sommar

salvan helsar: ge hjälp home

Gud säger: visa viljan sellskap, du hör last före din minne,band rör lest

se havet : vi helsar

kasta du visans timme över Guds givna val

Gud ser

du selvande vill band röra

giv du famn för lindan

Gud visar

där vill vi hjelpa

 

visa viljan sellskap