Surahammar Fido famnar

sommarsantas ros     ser hender i dagen

 

verlden är

eldens kantare

du visar sendarens eld

alla kan

ja

alla ser

sömmens nåd