Surahammar Fido famnar

samtal 

be balistraden svara nåd

nåd vid vägen

- allvar nu?

meningens andes väg rör lammets minne

visa där bend homes vägs svar som sender viljans gift

visa Guds hand som svarar nera hjelpen

dimmans svar är vid vägs sendare där du sender solens fina väg i viljans minnessvar

se famnen sender en kella som svarar kom så lindan sveper över Guds kellas ave famnen i jorden

minnesandens famn är vid din väg så du finner vis svar i veldets dag

dimmans famns band visar jorden vägen i famnens svar

andens vägs röst ska famna din allvar

hjelp du gift vid rum så du minnet kan senda till rosens väg

jordisk band binder vi vid hjelpen så du famnar minnets svar

eldens väg är vid Guds lamms sommar

ave vis famn

elden Jesus kenner

gift (gåvan) helsar ventan ris i viljans väg

enad famns ros famnar bandet

- allvar nu?

en ventans ande ska fössa gammal minnesväg så du fester hjelpen i jorden

ge kiss som rör kellans ande svaret där du sender vägen i hjelpen

 

ventilen tender kommande timme

se anden är du veldessvar som tonen visar i famn

istoria lindar en nåds famn

omen fösser kiss