Surahammar Fido famnar

Ave solen

Ave jordens fina namn

Ave skolans feste vid vägen

naturkatastrofer - nu,,,inbördeskrig - nu,,,självmordsbombare - nu,,,mer?  blir det mer?

menniskor ska gömma(ta bort) rullsendaren som hell svarar,,,över din Mester tender viljan sendaren,,,Mester du ska fössa till hjelp,,,

Ave din malvas rum

Ave du svarar solen vid tonen

Ave fallet vid skolan

Ave sommar för din Mast

Ave salvan för nåd

Ave svaret som vill skolan finna

minnets famn är välj rum i nåd

be din svar ska svara solen

be famnen ska tenda solen

fem är i nåd för rum

Ave famnen

hör svaret:vi är heavensvar som fösser solen

svara famnen vid skolan

rör din minne

så hör Gud din svar

-gör så

hör havet svara din famn

din Mester fösser :jag är kellan i namnet som fönster visar

jaa

hör din rum ska heaven festa

fönster visar dig du ska svara Ave sol

hör jorden ska följa solen vid svaret

Guds väg är Jesus rum

hender hör ventan,,,Guds famn är före svaret

elska din jord

elska din minne

öm velsignar jorden

Gud svarar sinnet som hjelpte din vilja

allvar är nåd

allvar är svaret vid skolan

så ser vi din minne

given svar minns tonen

-tänka på?

ro

min famn

ro

ro

så ser du ton

ro

i vägens jag

ro

i famnens tham

ro

i allvarssvar

vi följer menniskor i tonen,,,havets rusta allvar,,,havets röst i solen,,,se din allvar visar skolan,,,nemner kommande ton,,,se havet ska famna,,,min allvar istoria svarar,,,eld ventar jorden,,,så heaven sender tinder,,,velsigna din jordiska famn

föss din rusta

föss vis rusta

se jorden svarar nera köld,,,så havet svara illa är jorden som hör svaret,,,

Jesus famnar nåden

Jesus är Guds ton

följ verlden så hör du över viljan jordens tvärs fössa rum i famn,,,tend allvar vid jorden,,,tend solens ton i skolan,,,föss famn

tend hjelpen

tend god ton

se allvar visa dig nådens väg

se jorden är nåden i millioner savars fall

hör namnet svara

hjelpen är viljan

viljan i din svar