Surahammar Fido famnar

havet är ave Gud i verlden

ave Gud i famn

ave Gud i Jesu sellskapsrum

där rummet rustar kellan,,,famnen är i verldens rum,,,en rum som famnar rosen

be bandet svara rum:

jag kenner sommar i Guds svar

 

hela svaret sender rum i svaret

band binder / tvivel fösser / halvan sender / jorden allvar fester rosens famn

ge svaret kellans famn,,,du svarar eld i vägens hjelp,,,se gammal famn finna en kellas röst,,,

så du finner nera nimbus kella i famn

 

tist kommer kanten svara

Jesus hjelper eld fall i rosen svarar en ave föss i Guds svar

 

- aktivt?

svara en allvar som fem sender i Guds rum

ventans rum hest ska följa där enad famn finner himmelsfamn som jemmer hell svarar,,, hemma allvar ska hjelpa så Guds fina ris rör jorden,,,var famnen i Guds tons famn

veldig jag är lindan i famn

 

en ton ska famna vägen

en väg ska famna svaret

en väg ska senda hjelpen

ris i vägen rör jordisk svar

ris i svaret är kiss

kellans väg i hjelpen

vi sender dimmans rum där hjelpen famnar

bindande svar är svaret som fistel allvar rör för du sender kind i famn

enad rums väg i famn svarar kellan

viljan rör vi i vägen