Surahammar Fido famnar

vi följer vägen

så ni ska följa vägen

allvar är din väg

jaa  

se svaret ska senda namnet                                                                                                                           

ovan rum är jordens svar

summan i jordisk rum

Jesus är allvar för du ska se jorden senda svaret

-vad är svaret?

fem är vis hand

fem är domens rum

menniskor ska tvaga rosen

i tonens famn