Surahammar Fido famnar

 

-skriva om allvar?   svaret?  så?

skriv du viljans rum allvar famnar

skriv du allvar enar jorden

skriv du kommande sendare fester istoria vid ton så allvar velsignar jorden

skriv du anden fester en sendares svar se du svarar eld i god svar

skriv du jordens svar finner namnet  Guds svar kan ris famna

skriv du allvar hjelpen sender  så du finner din enade jag

följ du din minne så fösser tonen Guds svar

velsigna svaret

Ave famn

Ave jordens namne

Ave Jesus i verlden

havet är vid namnet

kommande famn är vis rums svar

eld är hjelpen

eld är romans famn

ave famn

ave famn

ave famnen

summans famn velsignar kellan

7/9

heaven svarar:

allas jasönder ska min fina rum fem Jess hjelpa,,,så se din famn röra jorden,,,så se din allvar röra santa,,,du ska famna din väg,,,du ska röra din svar,,,jaa,,,viljan ser du röra famnen,,,ena din svar så följer Gud tonen,,,visa du jorden du är i famnen,,,tonen är vid famnen,,,så svarar du sendaren iman följer sommar

må.8/9

viljan är vid famnen så jaget är i vis röst

allas famnar rör din svar,,,en där heaven följer så du rör jordens famn,,,Gud elden sender till din väg

-göra?

famnen följer så namnet

min rum är solens svar

-förslag vad skriva idag?

vi hör du svarar famn

skriv du:

eld eld hender visar Guds rum som vill famna

skriv du:

veldig vis svar hender finner i sommar

hemma heavens famn velsignar din väg

enad famn

enad svar

enad enad  heavens famn ska visa dig din svar

hjelp namnet famna så ser du din famn finna famn

svar i lov

ena din svar

ena din svar

ena din svar