Surahammar Fido famnar

skriv dimman sender dimmans linda så havet rör rum

skriv Guds famn anden ska binda vid sendaren

skriv ave vishetsväg som följer lindan vid boningsvägens svar elden hör rum svara

Emanuels väg visar rum famn

jordisk svar som finner hjelpen är given vägs rum

Fadern rör din väg

famnens svar i Guds lamm

ge din väg famnen i vestersols savs famn

jaa

du famnar en svar som följer kellan i famn

andens sols gamla väg visar du finner hjelpen

när du sender bindande gammal rums sols famn

då rör du jorden

- visade böcker på fb som Bibeln, Koranen, I Ching, Tibetanska Dödsboken , Shamanism med flera, blev svag text,,,ska jag visa igen?

(hm)  (hm)  bön där visar du lest i famn,,,visa Guds ton som famnar

-egna texterna?

jaa

där följer lammet Guds väg

- kritisera muslimers terror?   på nätet?

nemner nåd i vägen

be Gud svara

bistå lammets sol

vi sender domen i famn

- ok  ok ok

salvans ave rum rör din väg i salvans famn

ave Gud i fem

- skriva det här?   rakt av?

skriv du så minnet svara en rum i Faderns halvas röst

så lammet rör Guds famn

- tack!

en tons linda rör lammet

en tons svar elden famnar

så linda du fin sols andessol så famnen svarar god famn

himmelsväg allvar svarar:

jag är en sendare som hör nåd fössa lindans nåd

jag är nådens namne som lindar Guds rum

jag är nimbus rusta som heaven svarar jaget

jag är solens timme som fester nåd i famn

jag är given sendare som skapar viljans nera svar

jaa

jag är nimbus fina ton som vill fössa lammet

jag är elden i nådens rum

jag är Guds vägs sendare

jaa

jag är nimbus fall som ser rum ave Jesu svar

ave famnen

ave famnen

ave vishetslinda vid hjelpen