Surahammar Fido famnar

du henderna väljer - tiden hendernas tandem

där hör inter din sinne

visa jorden fem

famnen som rör livet

gåvan som är mantel

vishetens öga

gå sinnets enda fem

hälsa allvar

konsten är handens val

henderna kan

verlden velja

finn tusen som endrar

henderna helsar

andens fem

henderna helsar

under livets allvar

se

elska jagets elska

 

tiden är  - gör en ton