Surahammar Fido famnar

se

nesta held Emanuel furst ska komma fast till hjelp,,,nesta famn ventar famnen,,,se du self är i namnet när ljum en tinder följer,,,hemma rör vi din namn,,,se jorden är en tist kalv i sav,,,Gud kalven fönster visar Ave,,,så domen är en tinder,,,då följer verlden savens röst

-jorden - händer mer?

köld gör ventil för avvisning,,,jaa,,,gammal röst ser en mast som effektivt sellskap över Ave,,,du ser inter komma före rusta rum

- med?  älskar!

kasta Guds svar:

en tinder är kommande kind

tisd.8/11

var svaret,,,ventil är mantel,,,förstå allsmäktige Gud som visar din famn,,,du vi nera ser ton,,,fest visans famn,,,meningen rör lindan,,,hjelp famnen famna,,,

- bibelcitat som berör mig?

nesta göm anti i följets sol,,,gå rusta Guds rest,,,jaa,,,venta min minne,,,lindan famnen rör,,,skam i ljus följer sol,,,där kalv finner rum,,,din ljusa ge veljer nera famnen så vi ser du tinder valde,,,där ser vi tist kall,,,gör du god namn

- läsa?

lemna gör rullväg

se Josuas brev kap 6

vers tolv - 16

onsd. 9/11   02.20

månsken - lyser upp så vackert

-Gud?

följer est i nesta timme,,,var god i din sinne,,,fönster rör,,,du famnar,,,en tid följes i skam för est är skolan,,,mester veldig Emanuel ska fönster följa,,,vän Emanuel vi ska röst festa,,,där ger Gud mast för ton,,,ha stig i rum,,,där ger vi din hjelp för verlden,,,

- händer mer i världen?

kall vester vinter sestav,,,domen är en tid av kall djävul över synder rum fester

-hjälp så det blir bra och fred för alla

(suckar) fin nermare din tinder visar ton,,,Gud veldig hjelp,,,där kölden famnar,,så finner vi inter evan i landet,,,var god för viljans famn,,,varje ton finner malvan,,,venta famn som följer elden

- vad händer när alla får veta?

vi hör en tid av fössa Guds väg,,,då heaven ser du valde följa rum som var istoria,,,mönster hör du rör santas menniska,,,jaa,,,du ska höra Fadern festa dom för lindan,,,fönster Emanuel tender,,,be för din fasta rum som velsignar jord,,,kölden evan ser,,,jaa,,,vi empati ventar ge,,,då följer Gud ris för minnet,,,svaret veldig famn rör

-tack!

Guds svar vi hemma nera kenner festa,,,var fin vi hjelper,,,rör du aska

-ja - hela tiden försöker jag

ska jag stanna här?

venta Guds famn,,, se havet ska finna din hjelp,,,formen ventar där skapa fin jag,,,min famn hör skolans röst

-jag i en skola? göra bra?

(he) var vis så fester nu vi en tid i god jag,,,var lindan som följer famn

-ensam?!   få fler hjälpa?

nemner veldig eld,,,han ska famna när fast hör Ave

- när jag dör ja-           men kan jag hjälpa fler här nu?

(he)  (hö) följ Guds Ave så finner vi du fester din evangelium som skelver i röst

visa vår land

förtell så god famn

jaa

visa vår val

för Gud i jord

fönster var home vi fester

ventilen hjelper dig se