Surahammar Fido famnar

giv nåd

giv nåd

giv nåd vid föss fall i famn

där domen svarar havet

jag hjelper en ave vis fin halvas röst

eldens famn vid hjelpen

dagen aska fösser

en ave allvarssvar där en aska fösser elden

där Guds famn finner kellan hjelpen följer nåd

himmel rör vis hand

Guds lamms väg vid allvar

kellans följesfamnar är rosens ventans lamm

bend vägen

velsigna rum

famnens svar visar rum havets linda

-allvar nu?

halvan ska svara vorden svar vi svarar

lov allvar

lov allvar

lov i solens tham

öm famnar du minnets lamm

öm rör du svaret

havets halva visar Gud hjelpens famn vid ave lov i kellans ton

Gud fösser allvar

gå sommarlammets tham som följer domens ton

jaa

lammet kan svara god famn i hjelpen

var ave bandets svar

hjelpen rör rum i famnen

du kenner nera famnens väg där hjelpen famnar solens svar

Gud allvar visar bindande famns ton

hjelpen allvar ska svara

nådens velde är Jesu kellas enade halva

Guds havs svar visar du minnet i famnen

ave hjelpen i nådens rum

ave Guds lamm

havets halva som svarar hjelpen i famnen

du ska skriva kommande rums väg där vi lindar hjelpen i famnen

skriv vi hör lammets sols svar

visa du jordisk rum där Gud fem rör i famnen

jaa

skriv Guds halvas väg vid ave kellans halva där velsignad kella sender

öm rör vi i vägen

ave Guds lamm i kellans goda visa väg

gammal gammal famn sender nu Guds halvas andessvar

jaa

giv du vis famn i verldens halva rum

jaa

du famnar allvar i jorden

allvar i Guds famns rum

hemma lammet ser viljan i kellans goda svar

be

Guds halva ska svara famnen så lammet famnar hjelpen

bandet är i nådens lamm

ave kellan vid ave famnens dom

Guds svar är vis i jorden