Surahammar Fido famnar

vam = ton

ser vam vi finner?...ser jordens vinter kellar vara...var val...vad händer?...jorden visar tusen rosor...se var lamm...binamn är valets hörn...venta eld som famnar...vad säga alla så de tror mig?...säg handel hemmar gammal vän...visa så öster himmelsgåva...alla ventar så min täm...verlden helsar enterros...hur beskriva öster?...säg elden öster är Guds famn...gör vis jordisk famn...

råd i min dag?

kan min nåd göra ton?

visa min sommar

visa min famn

visa Guds val

venta så rörd eld som famnar

namnet fin är lamm

fler undviker mig nu!

valet är svaret

svårt!

se sommar bara

svider summan är du sönder

giv hender så hamnen ärver

måste alla tänka så för att förstå allvaret?  hända något?

se vi gör lamm...se vi ser sommar...se vi helar Guds jord, så du kan senda vam...jorden är andens malva

hur...det rätta?

möt mig så följer summan ros

möt mig så helsar du kallvisa

hur möta?

finn summans kant så översanta gör lamm

budet är:

giv alla sinnen ros

hör min täm som helsar jorden