Surahammar Fido famnar

samtal

nemner du ska famna minnet i kommande svar

jag är i Guds famn

jag är i ventans rum

jag visar Gud vishetssvar

minnets linda i fin svar

var vishetsväg som sender minnets kella

se Gud är vid din rum

var vid famnens svar

ave Gud i famnen

- tänker läsa mig själv idag!  :)

jaa  se där visar du minnet i vår famn

i vem är domens sav 

visad i lov

- berör mig? 

Tess 1:5

skriv: inter kiss Imanuels väg,,,aska i famn,,,så bender lov,,,så ave Jesu lamm i bandet

se skriv vi är helande fall som hör Guds famn,,,se i given andes famn så hör din visa vi är i rum,,,venta vi ser solens väg senda en hand

skriv: enad famn allvar fem rör

skriv: allvar är kommande väg

skriv: ave famnens linda

skriv: Guds havs allvar fem ser finna rum som kallar hjelpen,,,andens hand visar Guds lamm,,,gammal gammal rum ska visa dig viljan som fem är vid,,,så linda din famn i vishetsrum,,, famnens rum som fem kan senda,,,Jesus faller vid Guds feste så vägen är i nåd,,,jaa,,, minnets allvar är i vägen,,,given vägs hav i jordisk rum,,,se du ska famna allvar i famn,,,visa du din väg så lammet fem kan senda en feste i vägen

- skulle vänta?

lammet följer en famn

skriv: andens allvar har vis gammal rums famn

du rör rum i famn som sender en gammal svar

jordisk fin väg i rum

se nådens väg visar dig bostad i vem svarar skolan

Guds rum famnar jorden

allvar är rum som sender en väg vid foten av kellan

giv nåd som svarar kellan

Jesu svar gammal gammal rum fösser

se din väg i famn

se din väg i svaret

Guds rums visa band

jag är given vis väg

se lammet bandet svara

h-s väg velsignar svaret: jag är Guds famn som rör jordisk rum, Faderns sols famn i vishetssvar, en given Gudsfamn i rum

Simons brev 4:5 är intervägens famn