Surahammar Fido famnar

samtal

tag Josuas rum,,,tuman ave svaret,,,himmel vill se din hjelp,,,jordens rum himmel ser,,,velsignas av domen,,,bind hjelpen före vi ska senda domen till famn,,,aska så mistel finner Jesus senda,,,du visar vem följer famn,,,du visar vem allvar sender,,,du visar vem tender solen i verlden,,,elden är jag som ser famnen senda svaret i sol

-tre vise männens dag idag

så,,,se,,,sendaren hör namnet havets väg vid vägen,,,du ser svaret i verlden,,,minns svaret i sommar,,,du ska visa jorden aska i din svar,,,

-skriver om vise männen,3? eller 8 eller 12 st. på FB idag,,,när skriva mer om er då? :)

handen hör jag kenna sommar

-ja

din väg följer solen så santa finner en allvar i rum

-allvar nu?

Gud hör minnet röra sommar som jorden synden heaven salde till hell,,,se,,,ljum famn ska se solen famna,,,bindande svar är ton vid vägen,,,följ dagen så ser du famnen

-till alla? något?

öster feller en sav som vill röra hjelpen,,,se en hjelp,,,se en vis,,,ave vis hand,,,ave hjelpen,,,Gud är sommar,,,solen är rum,,,himmel visar hjelpen,,,Gud är ton,,,bistå allvar före din sendare ska finna jorden

-femti jordar bort?  söder om hålet?

jaa,,,så veldig Jesus är vid vägen,,,himmel är du som är vid vägen,,,du är en sav i solens ave,,,du är en ave i Jesus svar,,,himmel visar santa,,,himmel visar din kella,,,Gud velsignar verlden som fem är i vis svar,,,Guds väg i jorden är solens svar,,,du Jesus sender tist jag som ventar rum vid svaret,,,himmel är hjelpen

du minns din väg,,,din vägs sendare,,,han fem elvan såg i havet,,,Guds ande är vid rum,,,din sendares svar är Jesus famn som du svarar : kom vis värld så länder kan finna ave Jesus svar,,,

din väg är solens band,,,min svar är ton i jorden,,,Guds hand ventar följa din hjelp så summan följer allvar

bistå min svar

fem rör svaret

Gud vill famna din väg

jordens röst ska famna rum

ena vis svar

ena vis svar

jorden rör famn i Faderns svar

havet visar dig jordens sellskap så du följer Guds rum,,,timmens fem havet ska elden vilja finna i famn som är viljans rum för du ser havet röra din famn,,,Gud är i din följe,,,se du sender viljan som du svarar,,,solens svar kan visa dig du ska senda fall som är band,,,domens allvar ser du vid vis kella,,,ventans ave allvar

-Jesus! ord!

hör vis ande röra din svar

kommande ton faller vid rum

havets allvar som är Jesu svar

ave Guds rum

ave sommar i nådens svar

fem ska du famna i jorden

-göra?

se

bistå sendaren

 

se Guds röst visar dig din väg

du hör hans val

du rör hans val