Surahammar Fido famnar

sveket  gör vam

(vam= ton)

minnen svarar:

varna svaret

på skadan

du svek

 

jaget svarar:

dvalan - allas vapen

finn skaparen - varje namn finner 

tänk

livet famnar

skapa

fin andel

alla

ramar finner

sveket

lavan famnar

föddes tvivel?

jag lever vän