Surahammar Fido famnar

rusta santa

gör din velsignelse

Gud ventar du ska visa summan vi hör,,,Gud vill saven se,,,namnet jid kan komma finna son,,,se rusta för bind,,,vi rösten mönster famnar,,,

Gud ser

Gud visar

meningen

 

be

du velsignar vis svar,,,Gud ser din hjelp,,,

vi svarar:

veldets göromål

Mestaren du manar

han svarar:

vi sender be för god visa,,,du ristar hjelp i rum,,,

Gud visar _ vi svarar

Gud ser _  vi ser

veldet veldig vilja du ventar

Gud säger :

du ska möta din ventan,,,hör så vi lest rör

skrev på FB ni finns

ja vi finns,,,du ska visa vi ventar på gudstavs veldes kasta,,,

råd?

där hör vi nystan venta

kom för du ris hör

ja menniskor är vester

vi är hender Gud manar,,,när du rör god visa,se tusen som Gud rustar,,,

vi fast ömmar,,,vi lender sveper,,,du hör din svar,,,gör lamm vi velsignar,,,

hemsidan?

Gud visar dig

visa så