Surahammar Fido famnar

när sönder panderar

Gud tiden når

 

vägen är bend Guds ande

 

jamast sveper över ros

gå rör livet

 

gör kasta sellskap för tvivel

home binder ros

 

Gud var lamm

giv svaret aska i dagen

 

dagen

famnar

se

var barn

famnen

hör

var barn

gör

sommarsvar

gör

intersvar

Gud helsar