Surahammar Fido famnar

jag gör mitt allra bästa,påminn mig om jag glömmer nåt!

där gömmer kasta sed

sed som human famnar

kasta bort nån gammal sed?

kasta

empati öster visar

kend pastorat hinder i vår bana

?

nemner hela

över livets allvar

santas jord

eld elden elskar

kall hemnar est

vad kasta?  precisera

festet som kölden manar

verldens velde fönster mörker lemnar

du valde fem finn famn i hela salvans kall

tiden vernar hell

vester kenner jag

man pinar summan

bana vis allvar  för allvar lämnar jag - helsar domen i eld

klimatet hur förändra?

jag kenner allvar

kenner så öster famn

när du ger dom var fem

när du fem följer

gör så famn

när du sender fem

cementera vår tids home

när du hör kall

se var söm väntar vis

när du hör jagets famn

hendelser följer famn

när du vördar varje ords santa

ge så vis malva för sendaren

ja

min hav hör summan