Surahammar Fido famnar

havet

est

finner

giv svaret

din väg sjelv rör

Jesus Ave solens rum

Ave solens rum vid skolan

din famn

din väg

famnar ros

jordens ave

jordens svar

est ave god visa

hjelpen sender

hjelpen famnar

rusta Ave famn

-skriva ett sånt här samtal? till mig? på datorn?

visa rosen så fösser du tend allvar i din röst

följ famnens rum

visa god rum

venta jorden ska ave svaret se

då heaven rör din famn

domen är viljans hjelp

så föss du din famn

rör famnens famn

domen Jesus sender till vis Ave

du rör jorden i viljan före rum ska venta dagen som viljan famnar

din väg följer din fina svar

est är i tvag

est är i hjelp

est är i föss famn

est är i fall före famnens rum

est är i kindens sendare

Gud gammal vilja rör i dagen

du ser svaret

Fadern är över jord

skriv:

god jordisk rum är rusta famn

Guds famn rör jorden

domen är solens famn

-händer jorden? konkret?

Jesus ska själv tenda famn

se han ska hjelpa jantes rum så hender ventar famna

var ovanandes famn

du enter solens tvag så Gud ventar röra din famn

Jesus är före domen vid minnets svar

hjelp Ave famna

Gud visar dig god ton,,,över viljan är rum i famn,,,minnets famn,,,visans jag,,,Jesus allvar i kellan,,,Anden är i famnen,,,Guds famn är i solens rum,,,jordens santa är i dagen,,,Mester famnar Ave Ave famn

domens vilja tender nådens namn

tyst är visans allvar före eld ska hjelpa famn

menniskor är domens hand i solen

tend nådens allvar