Surahammar Fido famnar

ti 21/5

bistå dagen

bistå dagen i famn

Guds sendare är i din famns rum

var i kellas ton

Guds väg rör din band

Jesu svar är din rums allvar

enad kall i Guds hand

Jesu svar rör din band

var i Guds rums famn

onsd. 1/6

var namnet som enter kellans namn,,,en andes famn i svaret,,,visa svaret för Guds hand,,,visa solens tenda nåd,,,havet allvar ser röra allvar i kellan,,,gammal gammal gast är i din sols hand,,,giv famnen som faller i famn innan kellans tvag fast ska finna en rum svarar jag: du är i minnet av din svar,,,himmel rör din sol så du finner en väg i rum

em.

kommande kolli ska gå i lov

tomma kellare följer famn

så ave famn vid rum

gammal kall boning famnar

gammal rums allvar är ta minnet i din hjelp

-gamla minne?

gammal jag var estradens kella

gammal istoria var famn

aska i domen

följets lamm i bostad

jagets jag tende din bostad så du fem fösser i rum

gammal gammal rums svar allvar rör vid vägen

ave din väg i famn

-skriva?

jaa skriv din rum halva ska linda famnen vid ton

skriv du ska följa ge svaret som enar jagets lamm vid vis svar i ton

skriv du din famns val som rör hjelpen vid domens nåd

skriv du din sols svar: ave Gud i famn

visa kellan du famnar din sendares svar,,,en allvar i famn rör du i famn

Guds röst ska famna din väg

skriv du rör famnen som följer given svar

eld allvar rör i rum

ave din rums famn

ave din rums famn

ave din rums famn i havets röst som kan senda vis svar

till alla:

skriv Emanuel hjelper veldig ventans rum som famnar eld vid gammal gammal sol

allvar famnar famnen

vester ska höra hjelpen som finner Guds famn i rum

skapa tinder så rör du famn