Surahammar Fido famnar

Mester hör din svar

visa jord rum för kommande famnar,,,nådens röst hör lindan i sommar,,,

skriv veldig jag istoria sjelv fösser kind

vis är dagen

vis är bandet

vis är fallet

vis är masten

vis är minnets fina tvag

 

minnets tvag där nera ser ventan följa rum

Gud ser din famn

Guds famn vill röra din svar

fallet är vis hjelp

jaa minnets svar istoria rör

-hur mycket lida?

så verlden himmel ser

Gud svarar: du svarar hjelp så svara du jordisk svar

se namnet är vid famnen,,,nera viljan rustar sinnet,,,velsigna famnen vid vägen,,,din svar lindar jag vid nilsvar i svaret,,,Nilens svar visar hjelp,,,din famn minns svaret

allvar vi ska tenda

allvar vi ska tenda

be

vi ser vis svar

min svar ser ljum famn

min väg ser ljus famn

min famn rör svaret

vis röst minns sommar

-råd i min dag?

hör domen svara sommar,,,min rum ser hjelp,,,allvar hjelper du vid sommar,,,du sender namnet kind som elden rör vid vägen

Guds svar visar dig Guds famn velsigna jord i famn

 

ventans rum visar jordisk famn,,,Guds väg är vid visan som famnar,,,du ska röra svaret,,,Jesus är vid famnen,,,din svar finner vis rum,,,Guds väg Jesus svarar,,,fall famnar vis väg

meningens kiss elskar bandet

 

hender ska svep venta kenna

 

himmelvis fin rum ser din rum kenna famn

 

rum Ave kellan i god svar,,,hjelp Gud senda famn,,,du minns vis famn