Surahammar Fido famnar

-tankar allt runt!  sidorna!

sender din vilsna sida,,,din famn för rum veljer hjelp rum vid sol,,,jaa,,,ge din rum havets sav,,,jaa,,,hör viljan i din mast,,,se hjelpen fösser est,,,var vis i dagen,,,följ rum

-tvekar ibland-om sidan-krånglar

så hör famn senda jorden domen,,,meningen ventar röra sol

-Jesus! var det rätt?

Mester är jag som rör namnet,,,fönster är vid dom,,,heaven är given rum,,,famnen ser jordens allvar festa,,,

jaa vi enter nu vis rum

nera vi ska famna din verld

meningen är jordens hand

Gud är din nera famn

be

rör din sinne

så finner Gud vis allvar

se du sender en vester

sol som hör vi är ave

se du sender eld

summan vi ska se

där hjelper famnen solen i skolan

-kommer han nu?

jaa så är du din nera goda visa famn vid eld

se du sender ena famn

ena famn är ventans rum

bend vis hjelp

hör god band

rör god rum

heaven ser hjelpen

var din tons nera famn

svara Gud vis väg

jaa vi följer din väg

visa allvar som hender nera ser

jaa

din väg visar du

din väg sender du

din väg h...väg hör

se ave sinnet som sender nera famnen

Guds famn i namnet

var vid din väg

-bara vara? så där? bli nedtryckt? bara bli förvånad? ledsen? så? är det bra ?

nesta svar Jesus sveper över din rum,,,hjelp din vän som hör svaret,,,kalv evan ser,,,se då jorden finna nera din väg summans famn i domen,,,

-vilken vän?

vi ser jord röra sav,,,minnet rör din sendare,,,så hör god väg

vester viljan föss

visa Guds tvag

vester är allvar

vers

jag

sjelv

hör

jorden

ris

senda

 

venta

viljan

saven

hör

famnen

senda

 

ventilens

rusta

visar

rusta

över

svaret

 

jaget

elskar

domens

vilja

kom

sol

-trött   läsa?

Gud visar vägen

Gud visar svaret

se din väg tender famnen

visa jorden famnen

så fösser famnen jorden

hör lamm som sender namnet

vi sender Guds rum vid vägen

-läsa?

hemma hör

Jacob i ton

se hans namne är vis svar

vi ser,,,hör vi ser din väg,,,Jesus rum hör god väg,,,visa vägen för solen,,,Guds famn är solens famn

visa din sendares svar

jorden heaven sender rusta rum

Gud är jordens sav

se Guds rum har famnat,,,rör domen i fin rum,,,verlden ska röra dom

-råd vad skriva till alla?

skriv om din ventans röst,,,havets visa sav,,,Guds famn,,,se han elden sender till jord,,,där hör famnen kend rum famna,,,jaa,,,se hastig hjelp följa verlden,,,du minns minnet,,,

-världen med eller utan människan?

där tender du tinderhjelp menniskor röra nesta savs jord,,,köld är veljarnas veldiga nesa,,,hemma ventar rum för dom,,,hjelp ventan visa rum för god famn

-händer med jorden?

Gud ventar vester sellskap röra,,,så veldig rum ventar rusta jorden,,,Gud elden sender till svaret,,,allvar ventar hjelpen,,,bend din rum för din sendare ska se saven famna,,,heaven i solens svar,,,var rusta röst som h...svart rör,,,visa domen för domen är fin rum,,,Ave din svar,,,handens allvar visar du din verld,,,be,,,svara ton,,,vi ventar röra jorden,,,så sender vi där rum för famn,,,din rum famnar jorden,,,allvar rör sinnet,,,svara din minne,,,hjelp Gud röra sellskap som över din svar hjelper famn,,,Gud visar din mast,,,över din svar hjelper Gud famn

föss Guds rum i jord

visa jorden lindan som hör nåd

visa jorden Guds allvar

Jesus är solen i tonen

föss jordens rusta sol

Guds famn ventar Ave god malva i jord

-var med!!

ventilen vester famnar

malva visar rum

Gud rör din hjelp

se famnen famna

vi hör jagets vilja

vi famnar rum i famn

minnets famn vi sender rusta jaget vid vägen

vi ser jaget handen senda

vi hör rum Jesus höra så

Fadern är vid vägen

jaa vi hör fall famna

,,,hjelp vinter famna sol,,,

vers

nesta jag

kommer falla

kindens kella

över ton

 

jag Jesus

hör ovan

fallets kind

himmel rörde

 

kind som över kellan hell rör

se jorden

se rum

se Ave skolan

se din nesta rusta

Guds famn

visar god rusta

se sol

visar vägen

se din famn

se din rum

se din svar

istoria famnar

 

Ave jordens rusta

Ave god rum

Ave ris vid svaret

jaa

Ave ros vid allvar

 

Ave Faderns kella

så hör vi din rum svara istoria

-skriver det här?

jaa  skriv du

så hör Fadern famn