Surahammar Fido famnar

jaa

est kan följa vår skola

då minns visan kind

hör du ris kan böja

där hör famn god svar

vi landar för din fina svar

du själv ska visa vår rum

minnet vi ska famna

jaa

skriv om Faderns hjelp

ventil följer din famn

var i solens ton

jaa

visa vår sav

du ska ge