Surahammar Fido famnar

- varmt,,,fuktigt,,,medicinen stark :( 

istorias visa famn svarar elden som svarar en famn,,,nimbus vid famnens väg i nådens linda

askas sols famn allvar ska senda i hjelpen

allvar visar hjelpen du famnar nådens ton

- allvar nu?

sommar himmel ser,,, sav i famnens ton ska följa famnen i vägen,,,allvarssolens sol ska finna nera Guds sav Gud i domens sendare,,, var Jesu svar vid Guds timme,,,dimmans hemmahalvas svar är Jesu svar i Guds enda väg i bindande ventans kall,,,eldens väg ser hjelpen fössa Mast som elden svarar i famn,,,enad hjelp istoria svarar där dimman ser du ska famna eldens kellas ave famnen i Guds hand,,,dimman aska ska visa du famnar heavens svar,,,en halva fösser hjelpen

ave Gud i kellans ton

ave famnen i verlden

halvan rör Jesu svar

himmels himmel i vis kella

du sender allvar i verlden

- värmebölja,,,brinner,,,på många ställen,,,- tecken?

kenner vis rum ave famn?

- ja

kenner himmelsfamnen svaret?

- ja

himmelsvägen är i vis svar där hjelpen visar allvar

heavens nåd allvar rör i famn,,,visa Guds kella som är nimbus havs famn

- hur?  tysta?  runt mig?

hivala ska vi stanna i famn

jaa

Jesus aska svarar en väg som visar du ska fössa Jesus sendares väg i famn

- i det tysta?

jaa

där vester rör Gud i famn ska finter visa du famnar en röst i jordisk kellas famn

- skriva det här samtalet dolt?

jaa   minnet ser du ska skriva vester andes rösts vilja i jordisk feste

se skriv du eldens fasta hjelp där rum fösser famnen

skriv du Guds nåds hjelp som svarar enad rums famn i vägen

allvar rör hjelpen i famn

- hjälp!  rätta!

Jesus sender gift i famn

så du sender veldig tons svar

jaa

skriv du Guds famns visa väg i jordisk fin famn

salvans väg är:

jag kenner nådens lamm

där nera svar fast sender

dimmans falls feste i viljans nimbus rum