Surahammar Fido famnar

du ska skriva:

hemma nesta hjelp helsar

famnen vill röra skolans rum,,,sommar finner rum,,,din väg famnar jag Jesus vid skolans hjelp,,,gammal hand rör din väg,,,jaa,,,jaget är halvan i svaret,,,be,,,Guds rum ska visa dig kellans röst,,,så hör du malva i famn din svar,,,hjelp famnen visa jord velsignad rum vid dagen,,,

-skriva? allt det här? delar?

visa jord din mast 

så famnar Gud domen vid vis svar

bend allvar

havet famnar

bistå skolan fin rum

amigo santa svarar: eld velsignar rum

havets ave rum famnar din kella

Guds väg tender nådens fina famn

Guds väg lindar jordens famn

namnet rör fin svar

hemma vi ser du ska tinder röra

jaa

se famn vid band

domen är tema vid handen

hender rör svaret

himmelssvar hjelper din väg

över rum hjelper jag domen i svaret

tend din väg

viljans famn vid skolan

Guds famn är i ton så finner du dagens allvar

rör jord vid svaret

fest fem i namnet