Surahammar Fido famnar

samtal 

skriv:

en ton rör famnen

en sol fester rums röst

kellan enter famnens lamm

finner vis röst

aska skelver i vägens rum

giv din väg vis svar

istoria famnar viljan

ge du lindan till nådens röst

halv i rum följes av en bend hand fall i rummets allvar

ge din väg famn

fem är följets rösts sol

 

- skriver det här!

velsignade nåd i vägen

viljans namne i rum

ave viljan i din väg

famnens svar i ventans kall

var Jesu famns sol

Guds svar var vis väg

velsigna Guds väg

vi svarar kommande ventans svar

Guds svar vid vägen

val i domens fina sol

halv i kellans kall

istorias kella vid vägen

 

gammal väg enter din famn 

ave Jesu väg

ave sendarens hender

ave jordisk hand

famnens famn i vis hand

Gud famnar jorden