Surahammar Fido famnar

hösten ser nåd i namnet

Fader vår Gud visar dig

sveper est

tvag valde

est kenner vam

göra konkret?

giv ljum tvag i val

din svar sender dom

allas svar sänder väl dom?

där est är

giver sommar tvag

 

svenne

svenne

svenneljum

fester

interomen

 

verlden

elden

sömmenfast

hymn

malva

saven famnar

 

himmel

hender

sömmenfast

yster

omen

fester jag

tandem

tvager

aska

famnar

 

himmel

vi binder

den menniska ser

 

gå för var bana är svaret i din malva...namnet famnar ljum i famnen...allsmäktige ser veldet human valde...eld sveper i sommarsvar...

tyst eld

får semre val

du var Faderns nåd

när jorden rom fester

tviveldimma kommer

nermare söm

var sinnethuman för selvande ventan

famnen famnar

du vester tvag

för alla? mig? vem?

för tonens visa famn

för tonens allvar

livet är svag salva

öster famnar

halvan är val för tiden

val...av vem?

före tvesalva

val från vem?

jordens dimma

jag anden som famnar sommar

famnar yster eld

Gud helsar jord...böna...tend hela himmel,human manar...kommer fall svara kinder hör vår tvag...munter helsar jon...

du ska svara:jag elskar tvivel sönder...gå...så...havet livet barn timme når...kend dimma sender mast...

bön:

Ave

tyst jamast

est er eld öm himmelstvag

pest ber du sommardvalan gömmer

kan tiden forma

fontamisvar vursten hymn hör

då giver söm bend kant

himmelhavet barn hör

eld elskar jag

mantel rör så du

Ave

var hender

gå giv svaret

söm velsignar ros