Surahammar Fido famnar

samtal

- skriva något?   till alla?

jaa

skriv du rosens fina svar ska vilja ge nådens väg 

där du tinder svarar

eldens rum famnar mon i nimbus rum

- mer till alla?

jaa

hela famnens tinderrum ska nådens ande fössa där vi rör Guds famn i vägen

skriv du:

valet är nera

valet  är i vägens svar

allvar rör hjelpen i famn

valets svar finner nera viljan  i jordens himmelsfamn

allvar famnar vi i vägens rum

viljan sender fin svar

kommande väg rör vi vid nådens allvar

gå   jag kenner namnet fössa Faderns svar

gå   i Mastens rum där minnet sender svaret

kommande väg famnar rosen,,,föss vis svar i vägens svar

kommande ton sender en andes famn i vägen

Jesus sender föss allvar i sellskapsvägen

vi timmen rör i hjelpen där rum finner svaret

gammal band veldig rum ska fössa i Guds svar

havet visar hjelpen i rosens famn

Guds rum famnar rums väg i rosens svar

havet fösser vägen

rör jordisk famn i vägen

du sender Guds kellas röst där famnar är i Skaparens sellskapsfeste