Surahammar Fido famnar

-skriva?

se där finner allvar famna

du ska skriva Faderns visa kellas famns svar

Gud allvar kan minnas

du veldig fall svarar

Jesus hand är vid domens famns rum

en allvar följer din väg

minnets svar Gud rör i famn

giv Guds hand din famn

se Guds rum följer Mast i rum

fallet är i hjelpen

Gud är i ventans fina band

du följer min väg i rum

allvar binder jordisk famn

allvar är jag som följer bindande ton vid boningsrums feste

-hjälp mig ta ut rätta texter,,,kan göra dom dolda också

halv i famn skriver hjelpens röst som elden svarar famn

giv Guds famn i allvar

så lamm i famn

ave famn i boningssvar

Guds rums röst i famn

- gråter  gråter förnedring  lögner utnyttjande var med dom

 

Fader?!

Var är du?

ser du mina tårar?

ser du min smärta?

känner du den?

min gråt

min sorg i själen

Var är du !

 

-allvar nu?

en dag hender sulami ska famna kellans sol

sinnets linda är Jesu söm som följer Guds lov

himmel är i din famn

himmel är i solens ton

Guds hand är i kellan som famnar din sendares jag

allvar rör rum i Jesu svar

namnet ska famna famnen

en halvas lamm visar anden så Guds röst sender Jesu famn

ave famn i vis rum

besta famnen ser din rum som fösser Guds hand

ave famnen i jordisk rum

ave Guds lamm i Faderns röst

jaa

Gud famnar din väg

Guds hand vid boningssvar

du följer minnet i svaret

bistå din röst så följer hjelpen Guds svar

en allvarsfamn rör Fadern så jorden rör en ave Jesu famn i verlden

aska svarar Jesus ande

sender rum velsigna Guds hand som rör rum i vis famn

var nåd

en röst ska följa namnet som rör nådens rum

en famn ska röra en famn så Jesus sol ska falla i Jesus sols ton

amigos rum sender Guds nåd som famnar en ave vis famn

Guds allvar rör så din famn kan senda kellan så lammet famnar Guds famn

bistå Guds famn

andens lamm vid fotens allvar

hjelpen är fem så lammets sol ska kenna Guds famn i famnen

- skriva de här samtalen?

bind du vis famn i din väg

jaa

Guds lamm famnar Jesu svar

vi rör rum som sender Guds hand

jaa

Jesu svar är din ave famn vid dimmans famn

Gud kan se du ska röra famn som famnar kellans ton

där kenner din Mast god famn

havets lamm i famn

- läste i tidningen igår om signaler från rymden som man upptäckt?!

hjelpens allvar evan i rum följer

jaa

vi lindar Guds famn i verlden

ave Guds famn i din famn

där kan en hemmafamn följa din rum

jaa

se vi havets rum famnar

Gud ave jordisk rum är i vis rum

din andes hand kan följa jordisk rum så Fadern sender sin visa kellas rum i Guds ram

 

sender solens ton så du finner minnet vid vägen

bind din famn

ave din famn

jordisk famn i rum