Surahammar Fido famnar

få en vers?

Simon gör en:

allsidig jord

vester valde

kommenterar hymn

himmel est finner

bistå verlden

med omen

för kant

avvakta eller fortsätta här?

bend min inter...jorden feller hell...gå så Mester estraden gör...veldet var stilla...kom fester så...malva est kenner...havets sommarvisa ser santas jag...Gud är tidens minne...

.bibelcitat som berör mig?

ja du sender varje jordisk hendelse AVE...man helar...täm ser summan var vis...läs där Mester son kenner famn - veldet rör - du kan läsa min sendarson man hör - se första brevet i famn - se Matteus 1 första kapitlet vers 16 - 25...bind mast - domen kan shaman visa - då vester fin verld visar - täm roman mast finner - bunden human veldet sender

bonusar , ek. girighet genomsyrar, diskuteras i hela världen, kommentera?

se vi nermar vis kall...söker varje täms nåd...bend kantens fina livsfamn...där estraden gör min varma täm...täm är vandel i umbäranden...täm är livets mantel....menniskan ser hans sinne...täm giver sommar...täm giver vis sol...täm giver fem gåvor - Guds jag helsar så...bind du hans inter vid din jag , så elden fem sender varje lamm...täm var vis söm , god minne , binder famn...gör ventans mantel...Gud visar vi veldet lovar famn...

kallafaktaprogram katoliker präster pedofiler,kristna präster osv  kommentera?

du öster minns - bisvar vester veljer

är en världsordning på gång?

där fem famnar...vi hender ser...gå...se...sinnets jag...där stannar en hymn...giv sinnet intervam...bind malvas famn...vis santa rör bind...panik finner synd...gammal helsar så hymn,där man fem finner...barnet jagar kall feste...yster jord följer lamm...ja vi följer valmalva...se var summa pensioneras (ler)

ömmande kant

ömmande famn

se

fin hinderval

möt jord

före sendarens mentor gör eld

hell är köld

göm festet fin

summan min

jordens sår

kall är human som jorden hell sende

barn är allas hymn

gör varje sinneston vi lämnar