Surahammar Fido famnar

nesta svar din ventan ska röra solen vid jorden

se han vill törst se Sinais hjelp

god svar är vis rum

hör havet ventar eld röra,,,din väg hjelper ave kall,,,jaa,,,ljum finner vis röst

visa du din väg

själv är du i verlden

föss ton,,,Jesus hjelper din famn

du ska se sommar himmel kenner,,,din verld ska somna för hjelpen ska röra ros,,,Jesus famnar din verld,,,Guds famn ska se sinnet,,,sinnet i din rum,,,så svarar ris i jord

se din verld är hendelser som heaven rör

jaa

se Gud svarar din sav

allvar vi ska famna

visa din savs svar

jag är istorias svar

visa din rum i havet,,,havets famn vi nera sveper över,,,vi nera jorden visar din väg,,,vi hör du rör svaret,,,hjelp svar röra ton

-fick lapp på parkeringen om jordens undergång !?

heaven fösser sol i verlden

-ok tack !

vi sender där jagets visa svar,,,meningens rusta,,,Guds famn före istorias famn,,,tyst är din mast,,,be så rör jorden vis rum,,,Guds famn är nådens svar,,,vi lindar famnen vid rum

-hur beskriva havets rum för alla ?

säg: ventans ton hör himmel i kellan röra ros

jag i nera vilja ska röra vis rum

du ber min sav fössa jorden i rum

följande famn rör din svar

sender din rum tinder i svaret

-inte i himmlen?

nej havets rum är fin famn vid solens rusta famn

havets rum är du vid jorden som hör rosen vilja se allvar vid ave god sav

hör din ton famna rum

din väg är jordens famn i famn

mönster ser din hjelp

verlden ska fem följa

du ser ave svaret

allvar är hjelpen

minnets famn fösser jorden

du rör famnen

Guds famn finner tand i havet

så famnar jorden allvar

över din rum är Jesus vid famnen

sender Guds visa rum för fin famn

-lite trött !

Gud är nåd så famna du jorden

-pratade om sju salvor ?

Jesus är en sav som sender sol

sen har vi

kom in i kellans svar

som är sinnets svar

se jorden fösser sinnet i rum

sen har vi

himmelsvesterrum

havets fina svar

Guds famn vid jaget

sen har vi

famnens hender

din fina kind i jaget

sen har vi

fem fasta svar

fem svar i kellan

finner jorden röra tinder

sen har vi

tham i allvar

så fönster hjelper famn

sen har vi

Ave Fadern vid jorden

där rör Gud fin Mast

rör jordens fall

se din malva visar jorden

sommar i tinder

Guds allvar är solens fina ton

verlden är fin minne

minnets svar före ena hjelp

minnet famnar rum

famnens famn är Mast

så lender ska Jesus senda vis rum

-skriva allt ?   råd !?

du kan skriva om verldens veldiga dom

heaven för allvar i solens famn