Surahammar Fido famnar

 

meningens tinderväg rör vis famn,,,visa din väg för svaret som vi famnar,,,lammets gamla svar: jag vill finna fin sol i verlden

öm fester nåd,,,himmelssvar är viljan som kan senda vis rum i famn,,,ave vis väg i rum som famnar,,,-jag är och gör mitt bästa!! ,,,hövisk sendare vill sona viljans nåd,,,himmelsrums ventan är Jesus som faller före lender ska vester h... sona,,,sona ska ventan följa vid månigt(?) lest,,,heavens lamm allvar följer,,,ge Gud bandet som sender nåd i famn,,,

hemma nera rör temp allvar som giver din svar,,,jaa,,,så lammet rör nu vis famn i tinder,,,se nera domino rör Jesu halva,,,nera rör vi thams fall,,,en allvar fester jag i din väg,,,se lammet ska finna solens väg i dagen

 

svara lammets hav

visa ventans väg

visa lammets rum

följ vis ram

- visa för er?

visa famnen som hör : Jesu svar,,,havets allvar,,,svarets sols kella

visa Guds hav som rör sendaren

visa du jorden din rum i solens havs väg

jaa

visa Guds linda som rör vis famn i vishetssvar i vorden lamm

gammal gift(gåva) famnar din hjelp så du följer allvar i svaret

gå Guds havs famn

gå i nordisk kellas ave

ave Gud i din svar

var vägen i din allvar

famnens rum i jorden

- skriva samtalet?   rakt av?

kempande ram är enad i minnets famn

enad jag som hör lunden senda en famn i kantens andes hjelp

bistå havets ram som ventar finna din famn

bistå Faderns tendande famn så din väg rör fem i famnen

giv kellan din sols famn

jaa

giv Guds lamm din visa velsignade lamm

ave rum i svaret

ave famnen i tendande svar

gå minns allvarssvar

himmelskall som är du vid viljans hall som evan rör

hör din väg

hör din rums famn

Jesus följer Guds famn

se du fem bastu ska röra

jaa

visa din väg vid famnens lamm

hör vi svarar din väg famnens linda så lindan finner given famn

visa verlden Guds famn i famnens linda

giv Jesu svar

gammal gammal rums famn som ska lindan röra i verlden