Surahammar Fido famnar

havet

sonen

handen

finn sen en sår... över handen älskar fadern... se jag är famn...vem är jag?...över sonen är jag...i havet?...du får ju hela sonen...nu slingrar du dig!...var är fadern?...fadern är ju sonen...är havet vatten eller rymden?...fadern är sonen söder om hålet,du förestår minnen...är jag din avbild?...du är min vam,människan som över seden har tonat...vad göra konkret?...halvan hör ändra seden...vörda så...vad exakt ändra på?...välkommen du har famnen, sök en sed...famnsed?...en sed välkomnar...nåden faderns hela mantel...önska hör så faderns välkommen...sök jag välkomnar...då väntar moln savens hand...ni hela sonen minns tusen famnar...vilka?...andens övriga heter öster...tusen famnar har minnet...hör jag välkomnar...finn svaret välkommen son...

ändra gör dom

svara halvan är famn

halvan sår

mullen har saven

sök   du svarar    gör svaret mantel

jag ett tecken som ingen ser?

när du gör nåd

vi famnar

när du famnar

sonen finner

halvan kan nu namnet lova

sonen svarar

sök du hela namnet

vandra

hand i saven

livet gör nu mantel

hör du välde svarar

fantasi har tonen före tiden svarat

handen hör

önska gör svaret

handen minns

välkommen handen