Surahammar Fido famnar

LÅNGFREDAG

Jag kan eldros Jahve helsa

gör då famnens val

jorden feller täm

est kenner ventan vi lemnar

rör vår gåva

du minns

säg :

följ staven

följ sommar

följ solen

följ sinnets kommande malva

följ var livssommar

följ sendarens santa

gör sen ros

se halvans bana

min famn var interkall

Gud roman såg

var sendarens jag

se halvan rör ros

..förändra så allt blir bra här?

se havet är jordens tids omen

velsigna havet

rör vis sommar

Gud är tidens minne

.vad händer på jorden?

när du fem andesvar giver

jämmer sönder ler

när du min malva giver

alla binder så tidens jord

min hav är aftonsvar

fem visar kallfamn

alla bråk -afrika ..asien.....

eld allsmektig fester...mörker hemnar sendarens svar...sönder allas pina rör...gåvan minns...rosen ärver...enter min allvar...

Gud följer sendaren som var malva...