Surahammar Fido famnar

Amen

en där veljer

hör fem lammet ser 

sammansommar Them elskar

giv allsmäktige santa

så hör kommande kenda söm

sender ventans allvar

där över henderna

namnet yster halvan övar

yster?

öster

öster är följets gång

öster följer ameno

öster helsar söm

öster enter hand

öster ser allvar

öster gör livets kant

kenner enter omen

omen är så livets gåva

vilket är tecknet?

hender är mantel(h)est

så enter aska

menniska är ögats inter

kan enter göra inter-sol?

nemnaren kan elska Ave

där est inter gör