Surahammar Fido famnar

hela samtal

vi ser - vi rör - vi svarar

jaa,,,skriv du rusta fallets nemnare där rusta vis svar lindar hjelpen,,,aska lindar vi som fösser nera vis svar i nådens röst,,,havets allvar hjelper vi famna given famns visa rum,,,allvar visar kellan Guds famns svar,,,allvar elden fösser i famnen,,,- allvar nu?,,,ave Jess halva som är vid minnets famn,,,ave Jesu svar i famnen,,,ave lindans nåd som hör lov höra namnet,,,Guds nåd svarar nera nådens ton: vi lindar gammal band som fösser hjelpen i rum,,,allvarsvägen är nådens ton som kan vara vis vid bostadslammets svar,,,gå så lammet rör famnen,,,ge Gud rums väg så sender hjelpen allvar i vägen,,,gammal rum allvar kan festa vid bindande svar,,,elden famnar rum,,,- ber vad skriva? hela samtalet? hjälp mig! råd!,,, svar elskar hjelpen,,,-ja! så det blir rätt!,,,vem svarar vis rum?,,,vem hör ton?,,,vem sender eldens ave Gud i jorden?,,,vem fösser kall i verlden?,,,aska sender nådens väg,,,ave dimmans nera famn,,,ge gift vid bandets sols sendares svar,,,havets gift rör tonen,,,allvar famnar hjelpen,,,Guds band ave famnen ska lammet fössa i rum,,,allvar minns hjelpen,,,ave vis svar vid domens band,,,följ vis kall som famnar,,,bend min nåds sols väg,,,gammal bindande sol ska visa kellans svar,,,Gud är vem famnar rum   Gud är svaret  havets halva fall som visar gift,,,vem ska svara vis rum,,,vem ska lemna nådens hand,,,vem svarar vi lammet ska senda i jordens svar,,,velsigna veldig famn som hör minnet röra hjelpen i fallet,,,Faderns svar fösser ventans svar,,,se du visar halvan vi fösser hjelpen i verlden,,,kom så du famnar Jesus väg där kall ska fem röra i kellans ave Gud i nådens famn,,,rör vis svar så lömsk sendare kend ventar hjelpa,,,andens ton är Guds linda som famnar,,,dimmans svar visar rum kellan vid boningsfin väg,,,var kommande tons svar vid kellans gamla rum,,,vem sender tonen,,,vem rör svaret,,,du sender jordens svar havet finner,,,visa rusta gift vid vägen,,,ave Gud i domens lamm,,,ave Gud i solens svar,,,ave vis svar vid bandet,,,kall ventar rums band senda istorias famn,,,kommande famn är nådens tons väg i famnen,,, - skriver hela samtalet blir svårt ta ut delar av det,,,bistå bandets kommande väg,,,nådens lamms famns band är nådens lamm vid rum,,,famnens Jesu svar rustar ramen vid vem famnar dimmans rum,,,vem rör nådens ave Gud i famnen,,,vem fösser allvar i svaret,,,allvar sender kellans sol som ventar ge besta lasten fössa i vem velsignar kellan,,,nådens väg i famnen rör du vid famnen så lammet sender domen vid havets sols kella,,,bostadston famnar nådens dimma vid halvans svar,,,havet famnar Guds linda,,,du famnas,,, var i testsvar där hjelpen gammal rum ska visa nu är dimman vid nådens röst,,,havets gift vid kellan,,,ave dimman i vägen,,,havets halva band vid svaret vem är du som fösser hjelpen - vem är du som famnar - vem är svaret vid kellans sols svar - ,,,var Guds röst så famnar Gud vis väg i domens väg,,,jaa,,,visa du rum som rör famnen i nådens vägs svar,,,be bandet senda solens väg vid kellan så du rör rum i famnen